Algemeen

Aangepast proces bij het Delta Lloyd PPPc
Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan is het proces voor verwerking van in- en uitdiensttredingen aangepast. Nieuwe deelnemers worden vanaf 2017 aangemeld met de werkelijke datum dat ze in dienst zijn getreden. Voorheen werden nieuwe deelnemers aangemeld vanaf de 1e van de maand van indiensttreding.

Voor de berekening bij indiensttredingen vanaf 2017 moeten de instellingen in Benefits-Plaza door u worden aangepast. Voor de deelnemers die al voor 2017 in dienst zijn getreden, zullen fictieve indienstdata (1e van de maand van indiensttreding) ingevuld moeten worden. U kunt deze aanpassing op individuele basis op het tabblad “Berekening” invoeren of collectief met het importbestand ‘Pensioenaanspraken’. Mocht u nog vragen hebben over de aanpassing voor Benefits-Plaza kunt u contact opnemen met de Keylane Helpdesk op telefoonnummer 088 – 404 55 00 of per e-mailadres op bphelpdesk@keylane.com.