Benefits – Plaza

Optimale ketenintegratie

Het online platform is een database met alle werknemersverzekeringen. Tegelijkertijd verbindt hetzelfde platform verschillende systemen met elkaar zoals, verzekeringsportalen, salarisadministratie- en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een optimale ketenintegratie.

Lage administratieve last

Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één werknemer wijziging worden automatisch alle relevante gegevens verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct gecommuniceerd met alle partijen, zoals verzekeraars en werknemers. Hiermee wordt de administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht.

Verzekeringsproducten

Ongeacht waar de verzekerde regelingen zijn ondergebracht, in ons platform kunnen alle regelingen beheerd worden. Zoals alle soorten pensioenregelingen, collectieve arbeidsongeschiktheid, verzuim, eigen risicodragerschap, ongevallen, ziektekosten, Algemene Nabestaanden Wet (ANW), reisverzekering en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Welke oplossing past bij mij?

Back to Top