Algemeen

Deelnemer overzicht (facturatie)

Bij het versturen van de facturen wordt vanaf 2017 geen deelnemersoverzicht meer bijgevoegd. Hier hebben wij januari jl. per e-mail over gecommuniceerd. Benefits-Plaza genereert geheel automatisch een overzicht van het aantal deelnemers per werkgever op exact de eerste van de maand.

De gebruikersrol “TP administrator” is geautoriseerd om een overzicht ‘Aantal deelnemers’ in te zien. U klikt hiervoor op hoofdniveau in de navigatiebalk op [Overzichten] -> [Aantal deelnemers]. De medewerker met de administrator gebruikersrol kan ook overige gebruikersrollen machtigen, dan wel een nieuwe gebruiksrol aanmaken voor het inzien van het deelnemersoverzicht. Wanneer de administrator een gebruikersrol autoriseert voor dit overzicht kan iedere medewerker die deze gebruikersrol heeft het overzicht bekijken.