Benefits – Plaza

Optimale ketenintegratie

Het online platform is een database met alle werknemersverzekeringen. Tegelijkertijd verbindt hetzelfde platform verschillende systemen met elkaar zoals, verzekeringsportalen, salarisadministratie- en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een optimale ketenintegratie.
Wij maken het gehele administratie en communicatie proces van verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor de adviseur, verzekeraar en werkgever gemakkelijker en efficiënter.

Centraal alle regelingen beheren

Ongeacht waar de verzekerde regelingen zijn ondergebracht, in ons platform kunnen alle regelingen beheerd worden. Zoals alle soorten pensioenregelingen, collectieve arbeidsongeschiktheid, verzuim, eigen risicodragerschap, ongevallen, ziektekosten, Algemene Nabestaanden Wet (ANW), reisverzekering en niet verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Lage administratieve last

Dubbele invoer in verschillende systemen is verleden tijd. Met één wijziging worden automatisch alle andere relevante gegevens verwerkt, premies en verzekerde bedragen berekend en direct gecommuniceerd met alle partijen, zoals verzekeraars en werknemers. Hiermee wordt de administratieve last verminderd en tegelijkertijd creëert u maximaal overzicht..

Welke oplossing past bij mij?

Back to Top